Belblock
betonmetselsteenzoeker


Akoestiek
Meer weten over akoestiek?
Download hier het dossier ‘De nieuwe norm NBN S 01-400-1: Akoestische criteria voor woongebouwen’ van het WTCB.
In een leefomgeving die steeds luidruchtiger wordt, stellen we steeds hogere eisen aan het akoestisch comfort. De geluidsisolatie is dan ook een essentieel aspect van de kwaliteit van de ruimte.

Als ‘stille’ partner bieden BELBLOCK betonmetselstenen een gedroomde oplossing voor deze problematiek.


BELBLOCK Betonmetselstenen … als het ook stil moet zijn

Akoestiek Opstijgende vliegtuigen, de naburige discotheek, het optrekken van een bromfiets, … onze gemotoriseerde maatschappij brengt steeds meer lawaai voort. Het blijft niet enkel bij vervelend achtergrondgeluid, soms is het lawaai bij langdurige blootstelling schadelijk voor het gehoor en de algemene gezondheid.

Een woordje over geluid …

Er zijn verschillende soorten geluid(overlast) waar men zich tegen moet wapenen en de bestrijding ervan vergt telkens een zeer verschillende aanpak. Zo zal de strategie in de eerste plaats het luchtgeluid en het contactgeluid aanpakken, telkens met de geëigende technieken. Een totale aanpak zal ook rekening houden met nagalm en achtergrondgeruis.


Basisbegrippen akoestische isolatie:

Rw = luchtgeluidverzwakkingindex

Een constructie-element verzwakt de doorgang van de geluidsvibraties die zich door de lucht verplaatsen van de geluidsbron naar het oor. Zware materialen scoren op dit vlak beter dan lichte materialen.

De geluidsverzwakkingindex wordt uitgedrukt in dB, de meeteenheid voor geluidsterkte en is logaritmisch.

Hoe hoger de prestaties, hoe hoger de dB-waarde.

Sinds 2008 is de vernieuwde Belgische norm NBN S 01-400-1 voor woningbouw van toepassing. De opgefriste norm is aangepast aan de Europese richtlijnen én belangrijker nog, hij legt strengere eisen op om te voldoen aan het verwachtingspatroon dat we vandaag aan lawaai – of liever stilte – stellen.

Relatie Belgische categorieën (NBN S01-400:1977) en unieke waarden (EN ISO 717:1996)

Categorie NBN
in labo
Rw (dB)
I a 62
I b 57
II a 54
II b 49
III a 45
III b 40
IV a 35
IV b 30

(Opm.: er kunnen variaties zijn door de correctietermen voor Rw en La,w)

Deze nieuwe Belgische norm NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen” bepaalt twee kwaliteitsniveaus, normaal akoestisch comfort en een verhoogd akoestisch comfort.

Eisen aan luchtgeluidsisolatie tussen ruimtes:

Volgende tabel uit de norm NBN S 01-400-1 geeft de relatieve eisen mbt. luchtgeluid.

Emissie lokaal
Buiten de woning
Ontvangstruimte
In de woning
Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort
Alle types lokaal Alle types lokalen, geen technische lokalen en inkomhallen Dnt,W > of = 54 dB Dnt,W > of = 58 dB
Alle types lokalen - ingesloten nieuwbouw Alle types lokalen van nieuwbouw woning, geen technisch lokaal Dnt,W > of = 58 dB Dnt,W > of = 62 dB
Emissie lokaal
In de woning
Ontvangstruimte
In de woning
Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort
Slaapkamer, keuken, living en eetplaats Slaapkamer Dnt,W > of = 35 dB Dnt,W > of = 43 dB

De Belgische norm NBN S 01-401 bepaalt de grenswaarden voor geluidniveaus in gebouwen en dit in functie van hun bestemming. Deze norm is van toepassing op schoolgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, toneel- en vergaderzalen, restaurants, …


De meest fundamentele regel om aan de geluidsisolatienorm te voldoen, wordt door de massawet gegeven. Deze stelt dat de akoestische isolatie van een muur verbetert, naarmate deze zwaarder is. Dit wordt bevestigd door de praktijk: een wand uit zwaar materiaal, zoals BELBLOCK betonmetselstenen, heeft een hogere geluidverzwakkingindex dan een wand met dezelfde dikte uit lichter materiaal.

Opm.: Volgens recente onderzoeken in Duitsland door de Bundesverband Leichtbeton (L.B.e.V.) vormen Topargexblokken de uitzondering op deze massawet. Deze vaststelling wordt verklaard door de microporeuze cellulaire structuur van de Argexkorrels, waardoor deze lichte betonmetselstenen toch een goede geluidsisolatie bieden.

Parameters die de akoestische prestaties van een wand beïnvloeden:
Akoestiek

Relatieve prestaties van het betonmetselwerk (volgens labo-testen):

AkoestiekRelatieve prestaties in combinatie met een ander materiaal (volgens labo-testen):

Akoestiek

Onderstaande tabel toont aan dat BELBLOCK betonmetselstenen als akoestische scheidingswand tussen 2 eenheden zeer doeltreffend werken.

Akoestiek
Nota: resultaten op te vragen bij FEBE.Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be