Belblock
betonmetselsteenzoeker


BENOR
Lees ook :
'BENOR, een garantie van kwaliteit voor uw woning'

'KWALITEITSBORGING van structuurelementen in prefab beton'
BENOR de kwaliteitsgarantie van BELBLOCK!

Elk metselwerk verdient een integrale kwaliteitsbeheersing van de betonmetselsteen. De BENOR procedures leggen strenge procedures op voor de ganse productie, vanaf de grondstoffen tot het afgewerkt product. BENOR staat voor betonmetselstenen met gecontroleerde kwaliteit.

Benor Het BENOR- kwaliteitslabel

Een betonmetselsteen die het BENOR-keurmerk draagt, voldoet aan de voorschriften van Europese norm NBN EN 771-3 en zijn Belgische aanvulling, de PTV 21-001. Door een BENOR betonmetselsteen voor te schrijven, is de overeenkomstigheid met deze normen verzekerd. Het BENOR toepassingsreglement voorziet bijvoorbeeld dat de grondstoffen, onafhankelijk van hun herkomst (kunstmatig of natuurlijk), absoluut inert moeten zijn. Daarenboven moeten de fabrikanten garanderen dat de karakteristieken, meer bepaald de samenstelling van de betonmetselsteen, onder permanente interne controle moeten staan en op regelmatige basis worden gecontroleerd door een onafhankelijk keuringsorganisme. Het kwaliteitslabel wordt op de betonmetselsteen aangebracht of is duidelijk vermeld op de verpakking ervan.

Voordelen BENOR-kwaliteitslabel versus CE-markering Benor

De CE-markering slaat niet op de volledige norm, maar enkel op het zogenaamde geharmoniseerde gedeelte. De zogenaamde “Bijlage ZA” duidt de paragrafen van de norm die van toepassing zijn binnen de CE-markering aan en stelt op deze manier het geharmoniseerde deel samen. Dit gebeurt op basis van en beperkt zich tot de paragrafen die betrekking hebben op één van de zes fundamentele voorschriften; De andere voorschriften van de norm worden binnen de CE-markering niet in aanmerking genomen. Merk op dat veel productkenmerken niet opgenomen zijn (zoals toleranties). Bovendien worden slechts zelden minimum eisen opgelegd. De CE-markering is dus onvolledig en kan niet als productcertificatie, zoals BENOR, beschouwd worden. Zij geeft geen enkele kwaliteitsgarantie en dit was duidelijk ook niet de bedoeling van de wetgever.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be