Belblock
betonmetselsteenzoeker


Brandwerendheid
Lees ook :
'Ontwerpen van brandveilige structuren in BETON'

'Beton beschermt u tegen brand'
De brandwerendheid van een constructie-element geeft aan hoe lang het mensen, goederen en zijn eigen constructie beschermt. De BELBLOCK betonmetselsteen vertaalt zijn degelijkheid ook in een uitstekende bescherming tegen brand.

BELBLOCK Betonmetselstenen branden niet

brandwerendheid

BELBLOCK Betonmetselstenen kunnen niet in brand worden gestoken. En wanneer het betonmetselwerk door brand wordt aangetast, ontstaat er ook geen rook of (giftige) gassen. Hierdoor draagt een betonnen metstelwerk niet bij aan het uitbreken en verspreiden van brand of het vergroten van de vuurbelasting.

Betonmetselstenen scoren goed op alle drie de criteria die in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de brandwerendheid. Bij brand houden ze zeer lang hun structurele stabiliteit (R), bieden een goede bescherming tegen vlamdoorslag (E) en isoleren (I) de hitte goed. De betonmassa zorgt voor een grote warmteopslagcapaciteit, terwijl de poreuze structuur leidt tot een relatief lage opwarmingssnelheid.

Onderstaande tabel is overgenomen uit Eurocode 6 (zonder zijn Nationale Aanvulling) en dit in afwachting van de publicatie van de norm NBN EN 1996-1-2 ANB.


R - klassen
Dikte van de muur (mm)(1)
Volle metselstenen Holle
metselstenen
ρ 0,6 à 1,2 (2) ρ 1,4 à 2,2 +(2)
R 360 190 240 290
R 240 140 190 240
R 120 90(3) 140 190
R 60 90(3) 90(3) 140

(1) breedte b van de metselstenen
(2) ρ – klassen
(3) enkel in het geval van onbelaste muren

Door deze goede brandwerende eigenschappen zijn betonmetselstenen een uitstekende keuze voor de compartimentering van gebouwen of constructies. Ze zorgen ervoor dat een brand niet van het ene naar het andere compartiment overslaat. Ditzelfde geldt ook voor vluchtwegen, traphallen en liftkokers. Door de wanden op te trekken in de geschikte betonmetselstenen, kan er op een veilige manier worden geëvacueerd.

Betonmetselstenen beschermen goederen, maar nog veel belangrijker ... mensen!


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be