Belblock
betonmetselsteenzoeker


DEGELIJKHEID

Mechanische weerstand De levensduur van een gebouw wordt rechtstreeks bepaald door de materiaalkeuze voor zijn draagstructuur. BELBLOCK betonmetselstenen onderscheiden zich van andere constructiematerialen door hun degelijkheid. Ze hebben een grote draagkracht, gebouwen met meerdere verdiepingen kunnen op traditionele wijze gemetseld worden. BENOR-gekeurde betonmetselstenen behouden hun draagkracht gedurende vele tientallen jaren.
Lees meer


Volumieke massa Door de vele samenstellingsmogelijkheden kunnen BELBLOCK betonmetselstenen de gewenste volumemassa krijgen en daardoor de gewenste karakteristieken. Hierdoor kan een metselsteen geconfigureerd worden die volledige voldoening geeft en beantwoordt aan de belangrijkste vereisten.
Lees meer


Brandwerendheid De brandwerendheid van een constructie-element geeft aan hoe lang het mensen, goederen en zijn eigen constructie beschermt. De BELBLOCK betonmetselsteen vertaalt zijn degelijkheid ook in een uitstekende bescherming tegen brand.
Lees meer


Normen Normen zijn de weergave van de regels van goed vakmanschap. Ze leggen de regels vast voor de fabricatie van kwalitatief goede betonmetselstenen. Dit garandeert de degelijkheid van BELBLOCK betonmetselstenen.
Lees meer


BENOR Bovendien dragen de betonmetselstenen van de BELBLOCK fabrikanten allemaal het BENOR-keurmerk en verklaren ze op deze wijze dat hun producten voldoen aan alle voorschriften van de geldende normen. Een onafhankelijke partij certificeert de overeenkomstigheid met de normen.
Lees meer
Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be