Belblock
betonmetselsteenzoeker


DUURZAAMHEID

Natuurproduct Wij hebben de grote verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen te vrijwaren voor de generaties die na ons komen. De BELBLOCK betonmetselstenen worden gemaakt uit grotendeels onuitputtelijke grondstoffen en zijn daarom een duurzaam bouwmateriaal.
Lees meer


Milieuaspecten Het gebruik van natuurbronnen zoals energie, grondstoffen, water en de productie van afval in alle fasen van de levenscyclus moeten tot het minimum worden beperkt. BELBLOCK betonmetselstenen beschikken over voldoende troeven op de oproep tot een ruimere invulling van het begrip duurzaamheid positief te beantwoorden.
Lees meer


Economie, innovaties & sociaal kader Daarenboven kan een product maar duurzaam genoemd worden als er sprake is van een gezond evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale aspecten. Binnen dit spanningsveld nemen de BELBLOCK betonmetselstenen, dankzij hun uitzonderlijke karakteristieken een bijzondere plaats in.
Lees meer


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be