Belblock
betonmetselsteenzoeker


Mechanische weerstand
De levensduur van een gebouw wordt rechtstreeks bepaald door de materiaalkeuze voor zijn draagstructuur.

BELBLOCK betonmetselstenen onderscheiden zich van andere constructiematerialen door hun degelijkheid.

Ze hebben een grote draagkracht, gebouwen met meerdere verdiepingen kunnen op traditionele wijze gemetseld worden. BENOR-gekeurde betonmetselstenen behouden hun draagkracht gedurende vele tientallen jaren.


mechanische weerstand

BELBLOCK betonmetselstenen & drukweerstand mag het iets meer zijn?

Betonmetselstenen zijn zeer geschikt voor de constructie van ruimtescheidende wanden, al of niet met dragende functie. De druksterkteklasse die nodig is voor dragende wanden is afhankelijk van de optredende belastingen en spanningen in het metselwerk. Deze wordt bepaald op basis van: mechanische weerstand Op basis van deze gegevens wordt de minimale benodigde weerstand volgens Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1) en zijn nationaal toepassingsdocument (NBN EN 1996-1-1 ANB) bepaald.

De weerstand van een wand

De mechanische stabiliteit van een wand wordt bepaald rekening houdend met: De drukweerstand van de gemetselde wand wordt bepaald door toepassing van volgende formule uit Eurocode 6 of kan bekomen worden door testen op muren.

Fk = K fb α fmβFk is de karakteristieke druksterkte van het metselwerk, in N/mm2. K, α en β zijn constanten die worden bepaald in functie van de gebruikte metselsteen en mortel, volgens tabel 3.8-ANB - Waarden voor K, α en β in NBN EN 1996-1-1 ANB.
fb is de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de betonmetselsteen, in N/mm2.
fm is de druksterkte van de mortel, in N/mm2.


Metselstenen
Mortel
voor algemene toepassing
lijnmortel
(lintvoeg ≥ 0,5 mm
en 3 mm)
K α β K α β
Betonmetselstenen Groep 1 0,60 0,65 0,25 0,80 0,85 0
Groep 2 0,50 0,65 0,25 0,65 0,85 0
Groep 3 0,45 0,65 0,25 0,50 0,85 0

Druksterkteklasse

Op basis van het resultaat van de berekening wordt de gewenste druksterkteklasse voor de betonmetselsteen bepaald. Voor een éénduidige en eenvoudige bepaling worden de betonmetselstenen ingedeeld in mechanische weerstandsklassen (hier wordt verwezen naar de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de betonmetselsteen).

Deze druktsterkte is een belangrijk kenmerk van de metselstenen, ongeacht het metselwerk waarin ze worden toegepast.

Betonmetselstenen worden gekarakteriseerd door de combinatie van hun druksterkteklasse en volumieke massa, die bepalend is voor de verscheidene eigenschappen van de betonmetselstenen. Zij worden éénduidig omschreven door de waarde uit de eerste kolom van nevenstaande tabel op te geven.

Betonmetselstenen met een druksterkte van 8 N/mm2 zijn courant, betonmetselstenen van hoge weerstand dragen 12 tot 25 N/mm2.

mechanische weerstand
Aanduiding f-klasse ρ-klasse
2 / 0,8 f 2 ρ 0,8
3 / 1,0 f 3 ρ 1,0
4 / 1,2 f 4 ρ 1,2
5 / 1,4 f 5 ρ 1,4
6 / 1,6 f 6 ρ 1,6
8 / 1,9 f 8 ρ 1,9
10 / 2,2 f 10 ρ 2,2
15 / 2,2 + f 15 ρ 2,2 +

Welke functie de wand ook moet vervullen, altijd “ondersteunt” een geschikte BELBLOCK betonmetselsteen het ganse project.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be