Belblock
betonmetselsteenzoeker


Milieuaspecten
Lees ook :
'Hergebruik van betonpuin'
Het gebruik van natuurbronnen zoals energie, grondstoffen, water en de productie van afval in alle fasen van de levenscyclus moeten tot het minimum worden beperkt. BELBLOCK betonmetselstenen beschikken over voldoende troeven op de oproep tot een ruimere invulling van het begrip duurzaamheid positief te beantwoorden.

milieuaspecten BELBLOCK betonmetselstenen voor het leven

Van beton, meer specifiek betonmetselstenen van de BELBLOCK fabrikanten, is geweten dat dit uiterst duurzame en milieuvriendelijke bouwproducten zijn. Dit kan aan de hand van de LevensCyclus Analyse (LCA) van betonmetselstenen worden aangetoond.

Zo heeft een betonmetselsteen een zeer lange levensduur. Door zijn natuurlijke componenten, in grote hoeveelheden beschikbaar, is de impact van een betonmetselsteen op het milieu eerder gering.

Ook het productieproces zonder baktijd wordt steeds geoptimaliseerd. Zo worden de betonmetselstenen in herbruikbare mallen vervaardigd, wordt afvalwater hergebruikt in het proces en verharden de gefabriceerde metselstenen op natuurlijke wijze. Transportafstanden worden op hun beurt kort gehouden.

LCA in het kort

milieuaspecten De basis voor alle milieubeoordelingen van materialen en producten wordt gevormd door de LCA. Binnen een LCA worden alle milieueffecten beoordeeld die optreden vanaf de winning van grondstoffen tot en met het in onbruik raken van het product of materiaal, kortom: van wieg tot graf.

Wanneer echter een product kan worden gerecycleerd of hergebruikt, zoals dit bij betonmetselstenen het geval is, sluit men de cirkel en spreekt men van wieg tot wieg.
milieuaspecten
Dit houdt onder andere in dat er vandaag, bij de ontwikkeling van een product, al rekening gehouden wordt met de afbraak en recyclage die zullen plaatsvinden binnen enkele decennia.

Enkele aandachtspunten

Grijze energie

De ‘verbruikte’ energie nodig om over een product te kunnen beschikken noemt men de grijze energie.

Dit wil zeggen, de energie nodig voor: milieuaspecten

Arch. Gérard Kaiser, Secretaris van het UPA-BUA (Union Royale Professionelle des Architectes), stelde voor het tijdschrift “Architrave -nr 164 (oktober 2009)” een vergelijking op van het grijze energieverbruik van verschillende bouwmaterialen.
Met een berekende waarde van 275 kWh/m3 scoorden de betonmetselstenen zeer goed. Deze goede score heeft de betonmetselsteen onder meer te danken aan zijn overvloedige natuurlijke componenten, een geoptimaliseerd productieproces dat weinig energie vergt en de geografische spreiding van de fabrieken, die op hun beurt zorgen voor korte transportafstanden.

De milieu-impact van een gebouw is ook rechtstreeks verbonden met zijn levensduur (‘energetische afschrijving’). Als men de ‘grijze’ energie, nodig om betonmetselstenen te maken, spreidt over heel de levensduur, zijn de BELBLOCK betonmetselstenen één van de meest performante bouwmaterialen.

milieuaspecten Naast de grijze energie van betonmetselstenen is het belangrijk te vermelden dat ook na verwerking heel wat energiekosten kunnen worden bespaard. Betonmetselstenen hebben namelijk een zeer hoge thermische inertie. Zo wordt warmte opgeslagen en geleidelijk aan weer afgegeven. Dit bevordert het thermisch comfort.

Recycling

De betonsector in het algemeen is vergevorderd op het gebied van recyclage. Bijna al het betonafval wordt gerecycleerd.
Zodra het bouwwerk is ontmanteld, wordt het beton gebroken via een mechanische behandeling, waarna het weer (geheel of gedeeltelijk) kan worden gebruikt voor de vervaardiging van nieuw beton en betonmetselstenen.

milieuaspecten


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be