Belblock
betonmetselsteenzoeker


Natuurproduct
Lees ook :
'Prefabbeton is een natuurlijk bouwmateriaal'
Wij hebben de grote verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen te vrijwaren voor de generaties die na ons komen. De BELBLOCK betonmetselstenen worden gemaakt uit grotendeels onuitputtelijke grondstoffen en zijn daarom een duurzaam bouwmateriaal.

BELBLOCK Betonmetselstenen een natuurproduct

natuurproduct De BELBLOCK betonmetselsteen wordt grotendeels gemaakt uit primaire materialen ontgonnen uit overvloedige natuurlijke reserves. De grondstoffen zijn bovendien lokaal aanwezig en de eindproducten worden in de buurt van de fabriek geleverd, waardoor de CO2 emissie door transport beperkt blijft.Zand en granulaten (85 %) natuurproduct

BELBLOCK Betonmetselstenen bestaan grotendeels uit natuurlijke granulaten, zand en grind van rotsmassieven of rivierbeddingen. In België komen deze primaire grondsto?en in alle soorten, vormen en kleuren overvloedig voor, waardoor ze niet geïmporteerd of over lange afstand vervoerd moeten worden.

Voor betonmetselstenen, waar de kleur van ondergeschikt belang is, worden granulaten uit de directe omgeving van de fabriek gebruikt. Veel bedrijven liggen aan waterwegen en worden per vrachtschip bevoorraad. Hierdoor blijft de ecologische voetafdruk zeer beperkt.

Cement (9 %)

Het klopt dat de cementovens heel wat energie consumeren. De cementindustrie is zich hiervan bewust en neemt haar verantwoordelijkheid door de CO2 emissie te reduceren en zo veel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare en vervangingsbrandstoffen. Veel belangrijker is dat het cement gemengd wordt met een veel grotere verhouding primaire materialen, waardoor de ecologische voetafdruk vele malen, tien tot vijftien maal, verdund wordt. Bovendien zijn er nieuwe cementsoorten ontwikkeld die tot zeer aanzienlijke milieuvoordelen zullen leiden.

Er is dus een groot verschil tussen de ecologische impact van de BELBLOCK betonmetselsteen en die van het cement. Doordat de ecologische voetafdruk van het beton dikwijls verward wordt met die van cement, is dit verantwoordelijk voor heel wat desinformatie.

Water (6 %)

natuurproduct In België wordt bijna 2 miljoen m3/jaar verbruikt voor de betonproductie. Meestal is het regenwater en zelden afkomstig van het distributienet. Spoelwater wordt opgevangen en gerecycleerd.


Voor meer info, raadpleeg het document «De bijdrage van de cementindustrie tot het verminderen van de CO2-uitstoot» op www.febelcem.be.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be