Belblock
betonmetselsteenzoeker


Thermisch comfort
Ook de wandtemperatuur is een belangrijke parameter voor het temperatuursgevoel en dus het thermisch comfort in een gebouw.
Uit het gamma van de BELBLOCK betonmetselstenen kiezen we lichte materialen indien een snelle opwarming van de wand gewenst is en de zware indien het gebouw quasi continu verwarmd wordt (het merendeel van de gebouwen van België).


BELBLOCK betonmetselstenen & thermisch comfort voor een aangenaam binnenklimaat

Comfort vertaalt zich in de tevredenheid van een individu tov. de omgeving waarin hij zich bevindt. Te warm of te koud hebben is geen optie. Het moet net goed zijn.

Thermisch comfort

Het dynamisch & thermisch evenwicht tussen het menselijk lichaam en zijn omgeving hangt af van tal van verschillende parameters: zijn eigen metabolisme, zijn activiteit en kleding, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid en de oppervlakte temperatuur van de wanden.
De oppervlakte temperatuur van de wanden Twand [°C] draagt even veel bij als de luchttemperatuur Tlucht [°C] in het bepalen van het thermisch comfort. Het gemiddelde van deze 2 waarden wordt dan ook als referentie beschouwd, onder de term comfort temperatuur Trs [°C]. De Belgische norm NBN B 62-003:1986 geeft de verschillende referentiewaardes volgens het type lokaal en bezetting.

Voor elk lokaal geldt volgende formule:

Trs= (Twand+ Tlucht) / 2

Hieruit blijkt dat een temperatuursverschil van meer dan 3°C tussen de lucht en de wanden vaak lijdt tot een oncomfortabele situatie.

In een variabel en dus dynamisch milieu is de wijze waarop een materiaal warmte opslaat en afgeeft onder andere afhankelijk van 2 fysieke karakteristieken gebonden aan hun volumemassa ρ, hun thermische geleiding λ en hun warmtemassa c.

Deze 2 fysieke karakteristieken zijn beter bekend onder de namen; thermische diffusiviteit & effusiviteit.

Binnen het kader van het thermisch comfort is de hoofdrol weggelegd voor de thermische effusiviteit Eff [J/m2Ks1/2]. Deze wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte dat aan een materiaal moet worden geleverd om zijn temperatuur te doen stijgen. Deze waarde wordt berekend aan de hand van volgende formule: (λ.ρ.c)1/2. Hoe groter deze waarde, hoe meer energie het materiaal nodig heeft om zich te verwarmen.

De thermische effusiviteit is verantwoordelijk voor het warmtegevoel (Eff klein) en het koude gevoel (Eff groot) bij aanraking. De thermische geleidbaarheid en volumemassa van een materiaal dragen hier dus ook hun steentje bij.

thermisch comfort

thermisch comfort

Thermisch evenwicht tussen het lichaam en zijn omgeving

thermisch comfort

Belang vande wandtemperatuur

Hoe lager de volumemassa van een materiaal, hoe lager zijn thermische effusiviteit en hoe makkelijker het zal zijn om het op te warmen. Het warmtegevoel en thermisch comfort zullen in dit geval snel zijn bereikt.

thermisch comfort

Bepaling van de gemiddelde thermische weerstand tegen opwarming

Het gebruik van zware BELBLOCK betonmetselstenen met een grote volumemassa, laat toe de positieve en negatieve temperatuurspieken af te vlakken wat het thermisch comfort verlengt en de nood aan bijkomende warmtebronnen (extra verwarming) uitschakelt.

Indien thermisch comfort snel moet worden bereikt, gaat de voorkeur uit naar lichte BELBLOCK betonmetselstenen met een lage volumemassa, gekoppeld aan een kwalitatieve isolator.

Het uitgebreide gamma van BELBLOCK betonmetselstenen zorgt steeds voor de geschikte betonmetselsteen.


Bronnen : Febelcem - Dossier Cement n° 35, NBN B 62-002:2008, NBN B 62-003:1986.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be