Belblock
betonmetselsteenzoeker


Thermische inertie
Lees ook :
‘Bioklimatische basisprincipes voor een eenvoudige woning in landelijke omgeving’ van FEBELCEM.
Om energie te besparen moet in de eerste plaats de buitenschil van het gebouw goed geïsoleerd worden. Daarnaast kunnen extra besparingen gerealiseerd worden dankzij de thermische inertie van BELBLOCK betonmetselstenen, dit zowel in het zomer- als in het winterregime.

thermische inertie
Bovendien draagt deze thermische inertie in belangrijke mate bij tot het thermisch comfort in het gebouw. Met BELBLOCK betonmetselstenen gaan energiebesparing en comfort hand in hand.


BELBLOCK betonmetselstenen & thermische inertie … kwestie van geven en nemen
Ook in de winter schijnt de zon. Door gebruik te maken van de warmte afkomstig van de zonnestralen en door zich te beschermen tegen de koude past men de warmtestrategie toe.
In de zomer echter kunnen die zonnestralen tot oververhitting leiden. Door de zonnestraling beperkt toe te laten en te ventileren past men de koudestrategie toe.


Warmtestrategie in de winterperiode

STOCKEREN

Gebruik maken van de thermische energie van een gebouw


thermische inertie
Bron: Architecture & Climat

Thermische inertie becijferen is zeer moeilijk. Elk deel van de constructie speelt hierin namelijk een rol, samen met nog andere factoren.

Het principe van de thermische inertie kan worden samengevat als het intelligent gebruik maken van de massa van betonmetselstenen, om op natuurlijke wijze en met verloop van tijd, de warmte verkregen door zonnestraling of verwarming op te slaan.

De grote volumemassa van de betonmetselstenen zorgt ervoor dat er met verloop van tijd meer energie wordt opgeslagen. Deze wordt dan langzaam aan terug afgegeven, als de omgevingslucht afkoelt.

Koudestrategie in de zomerperiode

VERSPREIDEN

Oververhitting vermijden


thermische inertie
Bron: Architecture & Climat

Het intelligent gebruik van betonmetselstenen accumuleert de warmte van de lucht en invallende zonnestralen. Hierdoor vertraagt de opwarming van het gebouw en zal de opgeslagen warmte weer vrijkomen bij afkoeling van de omgevingstemperatuur. Hoe groter de thermische massa, hoe moeilijker en dus trager de warmte afkomstig van zonnestralen tot oververhitting van de ruimte zal leiden.

In bepaalde zeer warme perioden van het jaar, zal deze inertie alleen niet meer volstaan en zal ventilatie, al dan niet automatisch, oververhitting tegengaan door te zorgen voor een snellere afkoeling van de betonmassa.

Een eenvoudige manier om de thermische inertie van een materiaal te bepalen is zijn volumemassa als maatgevend te nemen (zie stockeren).

Door natuursteen, met een erkend uitstekend niveau van thermische inertie als referentie te nemen, kan men de overige materialen onderverdelen in verschillende klassen.

De volumemassa ρ van natuursteen schommelt tussen +/-2200 en 2800 kg/m3.
Hierbij nemen we +/-2200 kg/m3 als referentie = 10.

thermische inertie

Voorbeeld: Traditionele zware volle betonmetselstenen met een dikte van 19 cm hebben een volumemassa ρ = 2000 kg/m3. Niveau Thermische Inertie tov. natuursteen :

N.T.I.est = 10 x 2000 / 2200 = 9,09 —> uitstekend!

Op basis van hun volumemassa werd het niveau van thermische inertie van BELBLOCK metselstenen onderverdeeld in verschillende klassen en dit door het toekennen van sterren (zie tabel).

CONCLUSIE

BELBLOCK betonmetselstenen hebben een goede tot uitstekende thermische inertie die rechtevenredig is met de volumemassa van de steen.

Bibliografie : Febelcem - Dossier Cement n° 35, NBN B 62-002:2008, NBN B 62-003:1986.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be