Belblock
betonmetselsteenzoeker


Volumieke massa
Door de vele samenstellingsmogelijkheden kunnen BELBLOCK betonmetselstenen de gewenste volumemassa krijgen en daardoor de gewenste karakteristieken. Hierdoor kan een metselsteen geconfigureerd worden die volledige voldoening geeft en beantwoordt aan de belangrijkste vereisten.

Volume massa “à la carte” voor prestaties “à la carte”

Door te kiezen voor andere grondstoffen kan de fabrikant de eigenschappen van BELBLOCK betonmetselstenen beïnvloeden. De lichtste betonmetselstenen wegen amper 660 kg/m3 en zijn dus even licht als hout. De zwaarste betonmetselstenen zijn vergelijkbaar met een massieve wand uit beton en de daarbij horende eigenschappen.

Voor elk gevraagde karakteristiek kan een BELBLOCK betonmetselsteen worden ontwikkeld: lichte elementen zullen eerder worden toegepast omwille van hun thermisch isolatievermogen, hun geluidsabsorptie door de open structuur en voor hun geringe gewicht bij het grote draagkracht, hun akoestische isolatievermogen bij luchtgeluid, hun grote thermische inertie, alsook hun hoge brandwerendheid.

Om te voldoen aan de eisen gesteld aan het metselwerk kan “gespeeld” worden met de volumemassa van betonmetselstenen om zo de perfecte combinatie te verkrijgen. Om de soms tegengestelde eisen, eigen aan zware of lichte betonmetselstenen, met elkaar te verzoenen volstaat het te werken met ontdubbelde wanden. Bijvoorbeeld als tegelijkertijd een hoge akoestische absorptie en een hoge isolatiewaarde nodig is.

Als de minimale of maximale droge volumemassa ρ gekend is, kunnen volgende eigenschappen worden afgeleid: Betonmetselstenen worden verdeeld in klassen ρ, volgens hun volumemassa.

De PTV 21-201:2006 neemt volgende klassen op:

Klasse Minimale of maximale droge volumemassa
ρ 0,6 ρ ≤ 600 kg/m3
ρ 0,7 600 kg/m3 < ρ ≤ 700 kg/m3
ρ 0,8 700 kg/m3 < ρ ≤ 800 kg/m3
ρ 0,9 800 kg/m3 < ρ ≤ 900 kg/m3
ρ 1,0 900 kg/m3 < ρ ≤ 1.000 kg/m3
ρ 1,2 1.000 kg/m3 < ρ ≤ 1.200 kg/m3
ρ 1,4 1.200 kg/m3 < ρ ≤ 1.400 kg/m3
ρ 1,6 1.400 kg/m3 < ρ ≤ 1.600 kg/m3
ρ 1,9 1.600 kg/m3 < ρ ≤ 1.900 kg/m3
ρ 2,2 1.900 kg/m3 < ρ ≤ 2.200 kg/m3
ρ 2,2+ 2.200 kg/m3 < ρ


De luchtholten zijn bij de meting in rekening gebracht. De volumemassa van betonmetselstenen mag dus niet worden verward met deze van beton zelf.

Binnen het uitgebreide gamma aan BELBLOCK betonmetselstenen met hun uitgekiende volumemassa is er steeds een geschikte oplossing voor elke toepassing beschikbaar.


Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be